MADDE 1- TARAFLAR

1.1. İşbu sözleşme ve sözleşmenin ayrılmaz birer parçası olan eklerden oluşan proje bazlı Kullanıcı Sözleşmesi (bundan böyle kısaca 'Kullanıcı Sözleşmesi' olarak anılacaktır), Proje Bazlı ile Platform'a üye olan Kullanıcı arasında, Kullanıcı'nın Platform'a üye olması amacıyla ve Kullanıcı Sözleşmesi'nin, Platform'un bulunduğu elektronik ortamda Kullanıcı tarafından onaylanması anında düzenlenmiştir.

1.2. Proje Bazlı ile Üye işbu Üyelik Sözleşmesi'nde münferiden "Taraf" ve müştereken "Taraflar" olarak anılacaktır. Platform'a üye olarak, Kullanıcı Sözleşmesi'nin tamamını okuduğunuzu, içeriğini bütünü ile anladığınızı ve tüm hükümlerini onayladığınızı kabul, beyan ve taahhüt etmektesiniz.

1.3. Tanımlar

Proje Bazlı: İzm Yazılım (Adalet Mah. Manas Blv. Folkart Towers A Blok K:26 D:2601 Bayraklı / İZMİR)

Platform: Proje Bazlı'nın hizmet sunduğu web sitesi (www.projebazli.com) ve bu siteye ait alt alan adları ve Proje Bazlı'ya ait Android ve iOS mobil uygulamaları

Kullanıcı: Platform'a üye olan ve Platform'da sunulan Hizmetlerden, işbu Kullanıcı Sözleşmesi'nde belirtilen koşullar dahilinde yararlanan gerçek veya tüzel kişi

Alıcı: Platform'da sunulan Hizmetleri kullanmak suretiyle, Satıcı tarafından satışa arz edilen mal ve/veya hizmetleri satın alan Kullanıcı

Satıcı: Platform'da sunulan Hizmetleri kullanmak suretiyle, hukuken mülkiyetini haiz bulunduğu ve mülkiyet üzerinde tasarrufta bulunabilme hak ve yetkisine sahip olduğu mal ve/veya hizmetleri, diğer Kullanıcılara yönelik olarak satışa arz eden Kullanıcı

MADDE 2- KONU, AMAÇ VE KAPSAM

2.1. Proje Bazlı, 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında Aracı Hizmet Sağlayıcı olarak projebazli.com alan adlı çevrimiçi elektronik ticaret ortamını işletmektedir. Burada yine ilgili mevzuat kapsamında Proje Bazlı, başkalarına ait iktisadi ve ticari faaliyetlerin yapılmasına elektronik ticaret ortamı sağlamaktadır. Proje Bazlı, kullanıcıların mevzuatla satışına izin verilen dijital hizmetlere ulaşabilecekleri bir pazaryeri platformudur. www.projebazli.com web sitesinde veya Proje Bazlı mobil uygulamalarında yer alan herhangi bir ürün veya hizmetin satıcısı konumunda değildir. Bu kapsamda, hizmet sundukları elektronik ortamı kullanan üyeler tarafından sağlanan içerikleri kontrol etmek, bu içerik ve içeriğe konu mal veya hizmetle ilgili hukuka aykırı bir faaliyetin ya da durumun söz konusu olup olmadığını araştırmakla yükümlü değildir. Proje Bazlı, bu sitede listelenen ürünlerin veya hizmetlerin sahibi veya satıcısı değildir.

Proje Bazlı, Kullanıcı tarafından sağlanan içeriklerin ve satışa sunulan ürünlerin veya hizmetlerin doğruluğu, kalitesi, güvenliği veya bu ürünlerin yasal olup olmadığı hususunda herhangi bir beyan, garanti veya taahhütte bulunmamaktadır. Kullanıcı, bu konuda Proje Bazlı'dan herhangi bir talepte bulunamayacağını açıkça kabul etmektedir.

2.2. İşbu Üyelik Sözleşmesi uyarınca Kullanıcı, Proje Bazlı tarafından yönetilmekte olan Platform'a üye olarak bu platformda Kullanıcı'nın statüsüne göre ürün veya hizmet satışı yapabilir, iş ilanı ekleyebilir ve/veya ürün veya hizmet satın alabilir.

2.3. İşbu Üyelik Sözleşmesi'nin amacını, Platform üzerinde mevzuatla satışına izin verilen ürünlerin veya hizmetlerin ve bu ürünlere ilişkin hizmetlerin sunulması ve sunulan bu hizmet ve ürünlerden Kullanıcı'nın yararlanmasına ilişkin koşulların belirlenmesi ve bu doğrultuda Taraflar'ın hak ve yükümlülüklerinin tespiti oluşturmaktadır. İşbu Üyelik Sözleşmesi'nin Kullanıcı tarafından kabul edilmesi ile Kullanıcı, Platform'da yer alan ve yer alacak Aracı Hizmet Sağlayıcı olan Proje Bazlı tarafından sunulan hizmetlere, kullanıma, içeriklere, uygulamalara, Kullanıcı'ya ve kullanıcılara yönelik her türlü beyanı da kabul etmiş olduğunu beyan ve taahhüt etmektedir.

2.4. Belirtmekte fayda var ki; işbu Üyelik Sözleşmesi, yalnızca Proje Bazlı ve Kullanıcı arasındaki durumu kapsamaktadır. Alıcılar ve Satıcılar arasındaki ilişki işbu Sözleşme'nin kapsamına girmemektedir. Proje Bazlı, Kullanıcı ile Satıcı/Satıcılar arasındaki ilişkiden hiçbir şekilde sorumlu değildir. Kullanıcılar, Sanal Pazaryeri'nden gerçekleştirecekleri işlemlere ilişkin olarak Satıcılar'a karşı mevzuat çerçevesinde haklarını arayabileceklerdir.

2.5. Proje Bazlı satıcılara, içeriklerini kendileri oluşturmak suretiyle ürün ve/veya hizmetlerini satışa sunabilecekleri, alıcılara ise farklı kategorilerdeki çok sayıda ürün ve/veya hizmeti görüntüleyebilecekleri ve dilediklerini sipariş verebilecekleri bir platform sağlamaktadır.

2.6. Platform olarak kesinlikle yasadışı veya spam hizmet verilmemektedir. Platformu ziyaret eden her kullanıcı bunun bilincinde olmalıdır.

2.7. Üye, Platform'da yayınlanan Kullanım Koşulları'nın, Satıcı ve Alıcı Kuralları'nın, Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası'nın ve Proje Bazlı Güvenli Ödeme Sistemi'ne ait çerçeve sözleşmelerin işbu Sözleşme'nin eki ve ayrılmaz bir parçası olduğunu kabul etmektedir.

MADDE 3- TANIMLAR

• Üye: www.projebazli.com alan adlı internet adresi, mobil site veya mobil uygulamalar üzerinden satış yapmak isteyen Satıcı veya Satıcı tarafından ilan edilen ürünü ve/veya hizmeti almak isteyen Alıcı, gerçek kişi tacir veya tüzel kişi kullanıcıdır.

• Alıcı: Proje Bazlı ile yaptığı sözleşme kapsamında Platform'a üye olan ve işbu Platform üzerinde oluşturduğu hesap üzerinden Satıcı'nın yayınladığı ilanlar aracılığıyla çeşitli ürün ve/veya hizmetleri satın alan gerçek kişi tacir veya tüzel kişi üyeyi ifade etmektedir.

• Satıcı: Proje Bazlı ile yaptığı sözleşme kapsamında Platform'a üye olan ve Platform üzerinde oluşturduğu hesap üzerinden yayınladığı ilanlar aracılığıyla çeşitli ürün ve/veya hizmetleri satışa arz eden gerçek kişi tacir veya tüzel kişi üyeyi ifade etmektedir.

• Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası: Platform'da yer alan, Üye'ye hangi kişisel bilgilerinin toplanacağını, toplanan kişisel verilerinin ne şekilde, ne amaçla işleneceğini ve kullanılacağını vb. konuları açıklayan, Proje Bazlı'nın kişisel verilere ve çerez kullanımına ilişkin genel gizlilik politikasını düzenleyen ve Platform üzerinden her zaman erişilebilen bir metindir.

• Profilim Sayfası: Üye'nin Platform'da yer alan çeşitli uygulamalardan ve Hizmetler'den yararlanabilmesi adına gerekli işlemleri gerçekleştirebildiği, kişisel bilgilerini ve uygulama bazında kendisinden talep edilen bilgileri girdiği, sadece ilgili Üye tarafından belirlenen kullanıcı adı ve telefon numarası ile erişilebilen, Üye'nin kendisine özel sayfayı ifade etmektedir.

• Hizmet: Üye'nin işbu Üyelik Sözleşmesi içerisinde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmesini sağlamak amacıyla, Proje Bazlı tarafından ortaya konulan uygulamaları ifade etmektedir.

• Sanal Pazaryeri: Proje Bazlı'nın, Platform üzerinde Proje Bazlı kurallarına uygun olarak Satıcılar'a sağlamış olduğu ve Satıcılar'ın bir ya da birden fazla ürün ve/veya hizmetin satışına yönelik içerik ve görsellerden oluşan ilanlarını yayınlayabilme imkânına sahip oldukları sanal alanı ifade eder.

• Platform'un Mülkiyeti: İşbu Üyelik Sözleşmesi ile belirlenen hizmetleri sağlamakta olduğu Platform'da bulunan ve Proje Bazlı'ya ait marka ve fikri haklar dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmaksızın her türlü fikri ve sınai mülkiyet hakkını ifade etmektedir.

• Platform: www.projebazli.com alan adlı web sitesi/mobil internet sitesi veya Proje Bazlı Android ve iOS mobil uygulamasını ifade etmektedir.

MADDE 4- TARAFLAR'IN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.1. Üyelik statüsünün kazanılması için, Üye olmak isteyen kullanıcının, Platform'da bulunan işbu Üyelik Sözleşmesi'ni onaylaması gerekmektedir. İşbu sözleşmeyi onaylayarak Üye olan kullanıcı, işbu sözleşmenin tüm hükümlerini kayıtsız kabul etmiş sayılacaktır. Kullanıcının, Üye olmak için Platform'da talep edilen bilgileri, doğruluğu ve güncelliği gözeterek doldurması gerekmektedir. Söz konusu Üyelik Sözleşmesi'ni doldururken doğru ve güncel bilgi sağlamayan Üye, bu sebeple doğabilecek tüm zararlardan bizzat sorumludur. Ayrıca Proje Bazlı gerekli gördüğü durumlarda kullanıcıdan bazı belgeler de talep edebilir ve işbu belgeler sunulana kadar üyeliği başlatmayabilir/askıda tutabilir.

İşbu Üyelik Sözleşmesi'nin onayı ile Üyelik kayıt işlemi, Kullanıcı/Kullanıcılar tarafından gerekli bilgilerin ilgili yerlere girilmesi üzerine gönderilecek olan aktivasyon e-postasının teyit edilmesi ile tamamlanmaktadır. İşbu sözleşme, tüm üyeler için geçerlidir. İşbu sözleşme; yeni üyeler için üyelik kayıt işleminin tamamlanması ile mevcut üyeler için sitede yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır. İşbu Üyelik Sözleşmesi'nde herhangi bir değişikliğin yapılması halinde Üyeler Platform'da duyuru yapılarak bilgilendirilecek ve yeni koşulların mevcut üyeler tarafından kabul edilmemesi halinde, kabul etmeyen üyelerin üyeliklerinin silinmesini talep etme hakları olacaktır. Bunun için Üyelerin destek@projebazli.com adresine e-posta atmaları ve Platform kullanımına derhal son vermeleri gerekmektedir. Aksi halde bu koşullara uymak zorunda olup, bu sözleşmenin tarafı haline geleceklerdir.

İşbu Sözleşme hükümleri uyarınca Proje Bazlı tarafından sunulan Hizmet, sadece ticari şirketlerin, ticari işletmelerin ve sadece ticari ve mesleki amaçlarla işlem yapan tacirlerin kullanmasına izin verilen bir hizmet olup; bu kapsam dışında kalan, tacir olmayan (ticari ve mesleki amaçlarla faaliyet göstermeyen) gerçek kişi tüketicilerin Hizmet'ten yararlanması işbu Sözleşme uyarınca açıkça yasaklanmıştır.

Üye, Platform üzerinde üyelik oluşturmasının veya herhangi bir işlemde bulunmasının işbu madde uyarınca düzenlenen yasak kapsamında kalmadığını; gerçek kişi tüketici olmadığını; Platform üzerinde sadece ticari/mesleki amaçla faaliyet gösterebileceğini; Platform üzerindeki hiçbir işleminin tüketici mevzuatı kapsamında kalmadığını ve bu mevzuat uyarınca Proje Bazlı'dan herhangi bir talebi olamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.2. Üye'nin oluşturduğu kullanıcı adı bilgisi, salt Üye tarafından oluşturulmakta olup, işbu bilgilerin güvenliği ve gizliliği tamamen Üye'nin sorumluluğundadır. Üye, kendisine ait kullanıcı adı ve telefon numarası ile gerçekleştirilen işlemlerin sadece kendisi tarafından gerçekleştirildiğini ve bu işlemlerden kaynaklanan sorumluluğun peşinen kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

Bu şekilde gerçekleştirilen iş ve işlemleri kendisinin gerçekleştirmediği yolunda herhangi bir def'i ve/veya itiraz ileri süremeyeceğini ve/veya bu def'i veya itiraza dayanarak yükümlülüklerini yerine getirmekten kaçınmayacağını ve söz konusu iş ve işlemler sebebiyle Proje Bazlı'nın, diğer Üyeler'in ve üçüncü kişilerin uğradığı tüm zararları tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

4.3. Üye, Platform'da gerçekleştirdiği işlemlerde ve yazışmalarda; işbu Üyelik Sözleşmesi ile Platform içerisinde yer alan Kullanım Koşulları hükümlerine, belirtilen tüm koşullara ve yürürlükteki mevzuata, ahlak kurallarına uygun olarak hareket edeceğini, Platform üzerinden kendisi tarafından yüklenen içeriklerde ilgili mevzuatın gerektirdiği önlemleri alacağını ve prosedürleri yerine getirmek zorunda olduğunu, bu kural ve koşulları anladığını ve kabul ettiğini beyan etmektedir. Üye'nin Platform'da yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir.

Üye, Proje Bazlı'nın diğer kullanıcılarına ait profil, e-posta veya diğer kişisel bilgilerin toplanması, saklanması gibi işlemlerden kaçınacağını açıkça kabul etmektedir.

Üye'nin, Platform üzerinden satış yapmak sureti ile Satıcı sıfatına haiz olması halinde Satıcı; Platform üzerinde yayınlayacağı bütün ürünleri veya hizmetleri Platform'da listelemeye ve satışa arz etmeye yetkili olduğunu, hizmetlerin tüm mevzuata uygun olarak gerçekleştiğini, tüm hizmetlerin veya hizmetleri oluşturan ara içeriklerin telif hakkının kendisine ait olduğunu, internet üzerinde yayınlanması, satışa arz edilmesi ve satılması için herhangi bir engel bulunmadığını, orijinal olduğunu, ilanda belirtilen niteliklere uygun olduğunu beyan ve kabul eder.

Satıcı, Platform'da yer alacak ürünlerine veya hizmetlerine ilişkin bilgileri, özellikleri ve şartları açık, doğru, kesin olarak sağlamakla yükümlü olduğunu; temin ettiği bu bilgilerin yasal koşullara uygun olduğunu ve üçüncü şahısların haklarını ihlal etmeyeceğini; Proje Bazlı'nın da bu bilgileri inceleme ve doğruluğunu araştırma yükümlülüğünün bulunmadığını, ürünlere ilişkin marka, özellikler, fiyat bilgileri dahil tanıtım için gerekli olan bütün içeriklere yer vereceğini ve bu içeriklerin doğru ve güncel olduğunu, tüm telif haklarının kendisine ait olduğunu Alıcılar'ı yanıltıcı veya aldatıcı nitelikte olmadığını, içeriklerin herhangi bir şekilde üçüncü gerçek veya tüzel kişilerin hiçbir hakkını ihlal etmeyeceğini; bu içeriklerin kullanımına ilişkin gerekli izini ve onayı aldığını beyan ve taahhüt eder.

Satıcı, Platform'da yer alacak proje ilanları için piyasa koşullarının çok üzerinde fahiş fiyatlar teklif etmeyeceğini ve başta Ticaret Bakanlığı olmak üzere ilgili bakanlıkların ve idari mercilerin belirledikleri kurallara uygun davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Satıcı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmeliğin 26. maddesinin 7. fıkrası uyarınca alacağı taksit ve ödeme erteleme sınırlamalarına dair kararlarına uyacağını ve alınan kararlara uygun olarak ürünleri satacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Üye/Satıcı, işbu maddede belirtilen bütün hususlara yönelik olarak diğer Üyeler ve/veya üçüncü kişiler ve/veya yasal/idari merciler karşısında münhasıran sorumlu olup, Proje Bazlı'nın bu hususlara ilişkin hiçbir hukuki/cezai sorumluluğu bulunmamaktadır.

Üye'nin/Satıcı'nın, işbu maddede belirtilen yükümlülüklerine aykırı davranması halinde Proje Bazlı'nın işbu Üyelik Sözleşmesi'ni feshi ile diğer yasal hakları saklıdır.

4.4. Üye, Satıcı'dan aldığı mal veya hizmetlerdeki ayıplardan hiçbir surette Proje Bazlı'nın sorumlu olmadığını ve ilgili mevzuat hükümleri dahilinde Proje Bazlı'ya izafe edilebilecek her türlü sorumluluk karşısında Proje Bazlı'nın şimdiden ibra ettiğini kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

4.5. Üye, işbu Üyelik Sözleşmesi'ni kabul etmekle, Kullanım Koşulları'nı ve Proje Bazlı'nın marka hakları ile teknik yapısına karşı olabilecek tecavüzlere karşı tüm sorumlulukları kabul etmektedir.

4.6. Proje Bazlı; doğrudan, dolaylı veya arızi zararlar, netice kabilinden doğan zararlar ve cezai tazminatlar da dahil olmak üzere, Platform'un kullanılmasından kaynaklanabilecek zararlar için sorumlu tutulamayacaktır.

Üye'nin, Platform'a kötü niyetli üçüncü kişiler tarafından yüklenebilecek zararlı yazılımlar sebebiyle, Proje Bazlı tarafından alınan güvenlik önlemlerine rağmen doğacak zararı karşısında Proje Bazlı sorumlu değildir.

Proje Bazlı, Platform üzerinde meydana gelecek veri kayıplarından sorumlu değildir. Üye bu sebeple Proje Bazlı'ya herhangi bir talep yöneltemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.7. Üye, Proje Bazlı'ya 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun madde 3/3 uyarınca satış işleminden önce Alıcı ile Satıcının bilgilerinin paylaşılmadığını bildiğini ve bu kapsamda bir talebinin bulunmadığını kabul eder. Üye, ürün ve/veya hizmetin satış fiyatı, taksitli satıştan doğan vade farkı, teslim şartları ve ödeme koşulları konusunda, Platform altyapısından yararlanarak haberleşebilmektedir.

4.8. Üye, bizzat kendisi tarafından belirlenmiş kullanıcı adı ve telefon numarasını başka kişi ya da kuruluşlara veremeyecek ve paylaşamayacaktır. Aksi halde işbu kişinin yaptığı tüm işlemlerden bizzat sorumlu olacaktır. Üye'nin, Platform'daki üyeliği ile sahip olduğu kullanım hakkı sadece kendisine ait olacaktır ve başkalarına devredilemeyecektir.

Herhangi bir gerçek kişinin Platform'a, tüzel bir kişi adına üye olması halinde söz konusu gerçek kişi, ilgili tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili olduğunu beyan ve garanti etmektedir. Aksi halde gerçek kişi, doğan borç ve yükümlülüklerden şahsen sorumlu olmayı kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

Tüzel kişi Üye, kendisini temsil ve ilzama yetkili olan gerçek kişinin Platform üzerinde üyelik hesabı ile gerçekleştirdiği/gerçekleştireceği tüm işlemlerin doğrudan kendisini bağladığını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. Tüzel kişi Üye, gerçek kişiye vermiş olduğu temsil ve ilzama ilişkin yetkinin sona ermesi halinde, derhal durumdan Proje Bazlı'yı haberdar edeceğini ve üyeliğe ilişkin kullanıcı adı ve telefon numarasını temsil ve ilzama yetkili kıldığı yeni bir kişi ile paylaşarak Platform'daki üyelik hesabının işbu yetkili kişi tarafınca kullanılmasını sağlayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Tüzel kişi Üye, yetkilisini Proje Bazlı'ya geç bildirmesi veya hiç bildirmemesi sebebi ile meydana gelecek tüm zararlardan ve yetkisi sona ermiş kişinin yaptığı tüm işlemlerden bizzat ve münhasıran sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Tüzel kişi Üye, böyle bir durumun gerçekleşmesi ve üçüncü kişilerin söz konusu durum sebebi ile Proje Bazlı'ya herhangi bir talep yöneltmesi halinde Proje Bazlı'nın, bütün zararlarını Sözleşme'nin 12.1. numaralı maddesi uyarınca kendisine rücu edebileceğini bildiğini kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

4.9. Ürünlerin veya hizmetlerin teslim/ifa edilmemesi veya satın alınan ürün bedelinin ödenmemesi, fiyatların manipüle edilmesi veya diğer kullanıcıların listelemesine müdahale edilmesi, aldatıcı, yanıltıcı, eksik, yanlış içerik yerleştirilmesi, Proje Bazlı'nın yazılı onayı olmaksızın, kullanıcı hesabının veya isminin devredilmesi gibi fiiller, işbu sözleşmenin ihlali sayılacaktır. Bu durumda Proje Bazlı'nın, Üye'nin üyeliğini iptal etme hakkı saklı olduğu gibi, ortaya çıkan zararlardan dolayı her türlü dava ve tazminat hakkı da saklıdır. Proje Bazlı, bu gibi hallerde Satıcı'nın ürünü için Alıcı tarafından ödenen bedelden kesinti yapma, bedeli ödememe hakkına sahip olacaktır.

4.10. Platform üzerinde Satıcı tarafından yapılan satış işlemleri arasındaki bir işlemin Proje Bazlı tarafından şüpheli olduğunun düşünülmesi ve/veya herhangi bir Üye'den, bankadan, yasal-idari bir merciden ve/veya herhangi bir üçüncü kişiden Satıcı tarafından yapılan bir satış işlemine ilişkin olarak Proje Bazlı'ya bir bildirim veya şikayet gelmesi durumunda, Proje Bazlı anılan işleme ilişkin uyuşmazlık çözülene kadar ve/veya yasal süreç tamamlanana kadar ve/veya işlemin şüpheli olmadığını tespit edene kadar, anılan işlem sebebiyle Satıcı'nın hak kazandığı bedeli (Alıcı işleme ilişkin Platform üzerinden onay vermiş olsa dahi) Satıcı'ya aktarmayacaktır.

Proje Bazlı, bir işlemin çalıntı bir kredi kartı ile gerçekleştirildiğini veya işlemin suç işleme amacıyla bir araç olarak kullanıldığını tespit etmesi halinde, söz konusu işlemi derhal iptal etme ve üyeliği askıya alma hakkına sahiptir. Proje Bazlı'nın bu kişiler hakkında yargı mercilerine başvurma ve tazminat isteme hakkı saklıdır.

4.11. Proje Bazlı, Platform'da yer alan herhangi bir ürün veya hizmetin satıcısı konumunda bulunmamaktadır. 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca yalnızca "aracı hizmet sağlayıcı" ve 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun uyarınca "yer sağlayıcı" konumunda bulunmaktadır. Bu nedenle Proje Bazlı, Sanal Pazaryeri'nde yer alan ve kendisi tarafından yayınlanmamış hiçbir görsel, yazılı veya sair içeriğin gerçekliğinden, güvenilirliğinden, doğruluğundan ya da hukuka uygunluğundan sorumlu olmayacaktır. Keza yine söz konusu içeriklerin doğruluğunu kontrol etme gibi bir yükümlülüğü de sair mevzuat kapsamında bulunmamaktadır. Ayrıca Proje Bazlı, Satıcı veya Alıcı arasına herhangi bir surette acentelik, vekalet, ortaklık veya benzeri bir ilişki kurulmamaktadır.

Ancak; Proje Bazlı, yukarıda beyan edildiği üzere böyle bir yükümlülüğü olmamasına rağmen, inisiyatifi tamamen Proje Bazlı'ya ait olmak üzere, söz konusu içerikleri dilediği zaman kontrol etme ve gerekli görürse erişime kapatma ve/veya silme hakkına sahiptir.

Üye'nin, Platform'da yayınladığı herhangi bir görselin, yazının, videonun veya sesin yazılı ve sair içeriğin Proje Bazlı'nın ya da üçüncü kişilerin haklarını ihlal etmesi halinde, Üye, Proje Bazlı ve/veya söz konusu üçüncü kişilere karşı sorumlu olacaktır.

4.12. Proje Bazlı, 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun madde 12/2/(b) uyarınca; Platform üzerinden gerçekleştirilen satışların bedellerine ilişkin tahsilat ve transferleri, gönderen veya Alıcı namına mal veya hizmet pazarlığına ya da alım satımına yetkili olan ticari temsilci sıfatıyla ödeme hizmetlerini doğrudan kendisi sunarak gerçekleştirmektedir. Bu çerçevede Üye, satışını gerçekleştireceği ürünlerin bedelinin kendi adına ve hesabına tahsili konusunda Proje Bazlı'yı süresiz ve geri dönülemez şekilde yetkilendirdiğini kabul ve taahhüt eder.

4.13. Üye, hem Alıcı hem Satıcı sıfatıyla, Platform üzerindeki satışların güvenli bir şekilde gerçekleşmesi amacıyla, Proje Bazlı'ya tahsilat sürecinin yönetimiyle sınırlı olarak temsil yetkisi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu kapsamda Satıcı, Platform'un işleyişini sağlamak amacıyla, satışa sunduğu ürün ve/veya hizmetlere ilişkin bedellerin kendi nam ve hesabına Alıcı'dan tahsil edilmesi konusuna münhasır olması kaydıyla, Proje Bazlı'yı temsilci olarak atamaktadır. Alıcılar, ürünlere ilişkin ödemeyi Satıcı'nın temsilcisi sıfatıyla Proje Bazlı'ya yapmakla alım-satım akdi kapsamında ödeme yükümlülüğünü ifa edecek ve ayrıca Satıcı'ya ödeme yapmak zorunda kalmayacaktır. Bu temsil yetkisinin Üye tarafından iptal edilmesi/geri alınması halinde Proje Bazlı, üyeliği askıya alma veya Üyelik Sözleşmesi'ni feshetme ve Üye'nin üyeliğini iptal etme haklarına sahiptir.

4.14. Üye, Platform üzerinden herhangi bir Satıcı'dan vereceği siparişler için akdedilecek olan Satış Sözleşmeleri'nde; Satıcı'nın satıcı taraf, kendisinin ise alıcı taraf olduğunu kabul ve beyan etmektedir.

4.15. Proje Bazlı, Platform üzerinden gerçekleştirilen satışların bedellerinin tahsilatını bünyesinde sunduğu ödeme hizmetleri aracılığıyla gerçekleştirmektedir. Proje Bazlı, kendi komisyonunu düştükten sonra kalan ürün bedellerinin, Alıcılar tarafından verilen onaydan sonra en geç 21 (yirmi bir) gün içerisinde Satıcılar'a iletilmesinden sorumludur. Alıcı, ürünün kendine teslim edilmesinden itibaren 3 (üç) gün içinde herhangi bir itirazda bulunmazsa, ürüne onay vermiş sayılacaktır. Proje Bazlı, bedellerin daha kısa sürelerde Satıcılar'a iletilmesi şeklinde farklı uygulamalara yer verebilir, bununla beraber herhalde Proje Bazlı'nın söz konusu bedelleri Alıcı'nın onayından itibaren 21 (yirmi bir) gün boyunca tutma hakkı saklıdır. Proje Bazlı böylece, Platform üzerinden gerçekleştirilen elektronik ticaretin güvenilirliğini sağlamaktadır. Proje Bazlı'nın, satılan ürünlerin ücretlerini Satıcılar yerine tahsil etmesi, hiçbir suretle satıştan sorumlu olduğu anlamına gelmemektedir.

Proje Bazlı, kendi komisyonunu düştükten sonra kalan ürün bedellerini Satıcı'nın Platform üzerinde belirttiği banka hesabına ödemekle, Satıcı'ya karşı ödeme yükümlülüğünü yerine getirmiş olacaktır. Satıcı; ödemelerin Platform üzerinde kendi belirlediği hesaba yapılacağını, üyelik bilgileri ile bildirilen işbu hesap numarasını dilediği gibi değiştirebileceğini, bildirilen hesap numarasının değişikliğine ilişkin tüm sorumluluğun kendisinde olduğunu ve Platform'da bildirdiği hesap numarasına Proje Bazlı'nın ödeme yapmakla kendisine karşı ödeme yükümlülüğünü yerine getirmiş sayılacağını bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.16. Proj Bazlı, Satış Sözleşmesi ilişkisinde ve satış işlemlerinde hiçbir suretle taraf olarak bulunmamaktadır. Bu bağlamda Sanal Pazaryeri'nde sergilenen ve satılan tüm ürünlerin kalitesinden, mevzuata uygunluğundan, varsa garanti belgesi verilmesinden, faturalandırılmasından ve sair diğer gerekli belgenin tesliminden ve satış sonrası gereksinim duyulan servis vs. hizmetlerinden ve ürünlerin zamanında teslim edilmesinden, Satıcı bizzat ve münhasıran sorumlu olacaktır. Proje Bazlı; satıcı, üretici veya ithalatçı sıfatına sahip olmadığından, Platform üzerinden satılan ürünler nezdinde olabilecek ayıplardan da hiçbir şekilde sorumlu değildir.

4.22. Proje Bazlı, Platform üzerinden Üyeler tarafından gerçekleştirilen her bir satış işlemi karşılığında satış bedelinin %5'i (KDV ve banka hizmet bedeli dahil) oranında komisyona hak kazanacaktır. Proje Bazlı işbu maddede belirtilen komisyon oranını dilediği takdirde tek taraflı olarak değiştirebilecektir. Bu durumda komisyon oranı değişikliği, anılan değişikliğin Proje Bazlı tarafından uygulanmaya başlayacağı tarihin 7 (yedi) gün öncesinde, Proje Bazlı tarafından Platform üzerinden veya e-posta yoluyla Üye'ye bildirilecektir. Üye; belirtilen 7 (yedi) günlük sürenin bitimi itibariyle Platform üzerindeki kullanımına son vermemesi halinde, yeni komisyon oranını kabul etmiş sayılacak ve Üye'nin sonraki satışlarında belirtilen komisyon oranı uygulanacaktır.

4.23. Proje Bazlı, ilgili mevzuatlar kapsamında yetkili makamların talebi halinde, Üye'nin kendisinde bulunan bilgileri ilgili makamlarla paylaşabilecektir. Ayrıca Proje Bazlı'ya bir icra dairesinden ya da benzeri bir makamdan Üye aleyhine düzenlenmiş bir haciz ihbarnamesi ve/veya benzeri yasal sorumluluk doğuran bir tebligat ulaşması halinde, Proje Bazlı Üye'nin cari hesabındaki bakiyeyi, yasal tebligatta belirtilen miktarla sınırlı olmak üzere ve Üye'ye haber vermeksizin bloke edebilecektir.

4.24. Platform üzerinde üyelik oluşturulduğunda Üye'den alınan kişisel veriler; Üye ve/veya Satıcılar arasında sahtecilik, dolandırıcılık, Platform'un herhangi bir şekilde kötüye kullanımı, ilgili mevzuatlar kapsamında suç oluşturabilecek konularda çıkan yargıya intikal etmiş uyuşmazlıklarda, yalnızca talep edilen konu ile sınırlı olmak üzere tarafların yasal haklarını kullanabilmeleri için makamlar tarafından talep edilmesi halinde ve sadece bu kapsam ile sınırlı olmak üzere uyuşmazlığa taraf olabilecek diğer Üye ve/veya Satıcılar'a iletilebilecektir. Üye, söz konusu duruma onay verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.25. Üye, Platform'u hiçbir şekilde hukuka ve ahlaka aykırı bir şekilde kullanmayacaktır. Aşağıdaki hallerle sınırlı kalmamak kaydıyla ve fakat örnek teşkil etmek açısından aşağıdaki haller hukuka ve ahlaka aykırı kullanımları örneklemektedir;

4.25.1. Platform'un, herhangi bir kişi adına veri tabanı, kayıt veya rehber yaratmak, kontrol etmek, güncellemek veya değiştirmek amacıyla kullanılması,

4.25.2. Yanlış bilgiler veya başka bir kişinin bilgileri kullanılarak işlem yapılması, yanlış veya yanıltıcı ikametgâh adresi, elektronik posta adresi, iletişim, ödeme veya hesap bilgileri de dahil yanlış veya yanıltıcı kişisel veriler kullanmak suretiyle gerçek olmayan Üyelik hesapları oluşturulması ve bu hesapların Üyelik Sözleşmesi'ne veya yürürlükteki mevzuata aykırı şekilde kullanılması, Platform'un bütününün veya bir bölümünün bozma, değiştirme veya ters mühendislik yapma amacıyla kullanılması, başka bir Üye'nin hesabının kullanılması, başka birinin yerine geçilerek ya da yanlış bir isimle işlemlere taraf ya da katılımcı olunması;

4.25.3. Platform'da yapılan puanlamaların işbu Platform dışında herhangi bir şekilde sosyal mecralarda kullanılması, yayınlanması veya puanlamaların manipüle edilecek şekilde kullanılması;

4.25.4. Platform'a virüs veya Platform'un veri tabanına, Platform üzerinde yer alan herhangi bir içeriğe zarar verici herhangi başka bir teknoloji yayılması;

4.25.5. Üyeler hakkında elektronik posta adresleri de dahil herhangi bir bilginin ilgili kişilerin izni olmaksızın toplanması;

4.25.6. Platform tarafından belirlenmiş olan iletişimler ve teknik sistemler üzerinde makul olmayan veya orantısız derecede büyük yüklemeler yaratacak ya da teknik işleyişe zarar verecek faaliyetlerde bulunulması, Proje Bazlı'nın önceden yazılı izni alınmaksızın Platform üzerinde otomatik program, robot, web crawler, örümcek, veri madenciliği (data mining) ve veri taraması (data crawling) gibi "screen scraping" yazılımları veya sistemleri kullanılması ve bu şekilde Platform'da yer alan herhangi bir içeriğin tamamının veya bir kısmının izinsiz kopyalanarak, yayınlanması veya kullanılması.

4.26. Üye Platform'da işlem yaparken, bu işlemleri teknik olarak internet sitesine hiçbir surette zarar vermeyecek şekilde kullanmakla yükümlüdür. Üye, Platform'a sağlayacağı tüm bilgi, içerik, materyal ve sair içeriğin sisteme zarar verecek her türlü program, virüs, yazılım, lisanssız ürün, truva atı vb. içermemesi için gerekli koruyucu yazılımları ve lisanslı ürünleri kullanmak da dahil olmak üzere gerekli her türlü tedbiri aldığını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

4.27. Platform içindeki herhangi bir içeriğin işbu Üyelik Sözleşmesi ile belirlenen kullanım şartlarına veya yürürlükteki mevzuat hükümlerine aykırı olarak kullanılması hukuka aykırı olarak kabul edilmektedir. İşbu durum söz konusu olduğunda Proje Bazlı'nın fazlaya dair hakları saklı kalmak kaydıyla tüm dava, talep ve tazminat hakları saklı bulunmaktadır.

4.28. Üye, Proje Bazlı'nın kendisiyle iletişim kurmak için kullanacağı her türlü bilgiyi güncellemekle mükelleftir. Güncellemediği takdirde meydana gelebilecek zararlardan, eksikliklerden vb. Proje Bazlı sorumlu tutulmayacaktır. Plaatform üzerinden ilanen yapılacak bildirimlerin dışında belirtilen e-posta adresine veya posta adresine de bildirim yapılabilecektir. Herhangi bir e-posta veya adres değişikliği 7 (yedi) gün içinde yazılı olarak bildirilmediği veya Platform'da güncellenmediği takdirde, Üye'nin mevcut e-posta adresine veya posta adresine yapılacak tebligat hukuken geçerli kabul edilecektir.

4.29. Üye'nin, Proje Bazlı'nın önceden yazılı onayını almaksızın, işbu Üyelik Sözleşmesi'ndeki haklarını veya yükümlülüklerini tümüyle veya kısmen temlik etmesi mümkün değildir.

4.30. Taraflar'dan birinin Üyelik Sözleşmesi'nde kendisine verilen herhangi bir hakkı kullanmaması ya da icra etmemesi, söz konusu haktan feragat ettiği anlamına gelmeyecek veya söz konusu hakkın daha sonra kullanılmasını ya da icra edilmesini engellemeyecektir.

4.31. İşbu Üyelik Sözleşmesi'nin eki niteliğinde olan Alıcı ve Satıcı kurallarına ilişkin diğer bilgiler Platform içerisinde bulunmaktadır.

4.32. Mevzuatın, internet sitemizin veya taşıma işini yapacak olan kargo şirketinin belirleyebileceği “taşınması yasak olan ürünler” listesinde yer alan ürünlerin Satıcı tarafından satılıp gönderilmesi halinde, Proje Bazlı'nın bundan doğabilecek her türlü sözleşmesel, hukuki ve cezai sorumluluk için Üye'ye rücu etme hakkı mevcuttur. Aynı şekilde satılması yasak ürünlerin satışa çıkarılması ve Platform'da ilan edilmesi halinde, Proje Bazlı'nın bundan doğabilecek her türlü sözleşmesel, hukuki ve cezai sorumluluk için Üye'ye rücu etme hakkı mevcuttur..

4.34. İşbu Sözleşme'de öngörülen iş ve işlemler veya Sözleşme'ye aykırılık sebebiyle Proje Bazlı üzerinde doğabilecek her türlü doğrudan ve dolaylı zarar ve sair maliyet, Üye'nin eğer var ise, Proje Bazlı nezdindeki cari hesabından mahsup edilebilecektir. Üye, işlemleri sebebiyle Proje Bazlı üzerinde oluşabilecek her türlü zararı karşılamakla yükümlüdür. Proje Bazlı, işbu Sözleşme kapsamında doğacak bütün zararlarını, zararın doğduğu tarih itibariyle Üye'nin mevcut alacaklarından mahsup edebileceği gibi, Üye'nin gelecekteki satışları sebebiyle hak kazanacağı bütün bedellerden de mahsup edebilir.

4.35. Proje Bazlı; Üye tarafından Platform'a eklenen ürünleri ve/veya Üye tarafından Platform üzerinde yayınlanan her türlü yazı, yorum, ilan ve sair içerikleri dilediği zaman ve herhangi bir sebep göstermeksizin yayından kaldırabilir. Proje Bazlı, herhangi bir ön bildirimde bulunmadan Üye'nin Platform üzerindeki profilini askıya alabilir veya yayından kaldırabilir. Bu durumda Üye herhangi bir hak iddiasında bulunamayacağı gibi, hiçbir nam ve ad altında tazminat da talep edemez.

4.36. Üye, Platform üzerinde; Platform dışına yönlendirici zararlı URL adresi (link) paylaşamaz.

4.37. Proje Bazlı, Platform üzerinden, Proje Bazlı'nın kendi kontrolünde olmayan üçüncü kişi satıcılar, sağlayıcılar ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya portallara, dosyalara veya içeriklere URL adresi/ 'link' verebilir. Bu 'link'ler, web sitesini veya siteyi işleten kişiyi desteklemek amacı veya web sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. Platform üzerindeki 'link'ler vasıtasıyla erişilen portallar, web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu 'link'ler vasıtasıyla erişilen portallar veya web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında Proje Bazlı'nın herhangi bir sorumluluğu yoktur.

4.38. Üye; diğer Üyeler'e ve/veya üçüncü kişilere Proje Bazlı ve/veya Platform aleyhinde beyanlarda bulunmayacağını, herhangi bir şekilde Proje Bazlı ve/veya Platform'u kötülemeyeceğini ve Proje Bazlı/Platform'a yönelik haksız rekabet eylemleri gerçekleştirmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

Üye'nin işbu maddeye aykırı faaliyetlerde bulunduğunun tespit edilmesi halinde, Proje Bazlı anılan Üye'nin üyeliğine derhal son verecek ve aynı bilgiler ile tekrar bir üyelik hesabı oluşturulmasını da engelleyebilecektir.

Bu durumda Proje Bazlı'nın, Sözleşme'nin 12.1. numaralı maddesi uyarınca Sözleşme'ye aykırılıktan doğan zararlarını tazmin hakkı saklıdır.

4.39. Üye, diğer Üyeler'in erişimine açık alanlarda veya özel mesajlaşmalarda kullandığı her türlü küfür, hakaret, müstehcenlik içeren ve bunlarla sınırlı olmamak üzere hukuka aykırı her türlü yorum, ilan, açıklama ve paylaşım nedeniyle hukuken sorumlu olacağını bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.40. Üye'nin, Platform'a üye olurken belirlediği kullanıcı ismi de işbu Sözleşme içinde yer alan hükümlere tabi olup Üye, üçüncü şahısların kişilik, telif, marka, ticari unvana ilişkin haklarını ve bunlarla sınırlı olmaksızın herhangi bir hakkını ihlal etmeyen bir kullanıcı ismi belirleyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.41. Üye, Platform üzerinde diğer Üyeler'e ve/veya diğer Üyeler'in ilanlarına/ürünlerine ilişkin olarak Proje Bazlı'nın belirlediği koşullarda puan ve değerlendirme paylaşabilir.

Üye tarafından, diğer Üyeler ve/veya ilanlara/ürünlere ilişkin olarak Platform'a eklenen puan ve değerlendirmeler, Platform üzerinde diğer Üyeler ve Platform'a giriş yapan üçüncü kişiler tarafından görülebilecektir.

Üyeler tarafından Platform üzerinde eklenen söz konusu puan ve değerlendirmeler, ilgili Üyeler'in kendi görüşlerini yansıtmakta olup; anılan puan ve değerlendirmeler ile Proje Bazlı ile herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır.

Proje Bazlı söz konusu puan ve değerlendirmeleri herhangi bir şekilde denetlememektedir ve kontrol etmemektedir. Anılan puan ve değerlendirmeler açısından sadece yer sağlayıcı olan Proje Bazlı'nın, bunlara ilişkin hukuki ve cezai hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.

4.42. Alıcı, satın almış olduğu ürünü sadece mevzuatta öngörülen ayıp hükümleri kapsamında veya Satıcı'nın iade talebini açıkça kabul etmesi halinde iade edebilecektir. Bahsi geçen hususlar dışında Alıcı'nın ürünün iadesini talep etme veya siparişini iptal etme hakkı bulunmamaktadır.

MADDE 5- GİZLİLİK

5.1.Proje Bazlı, Platform'daki Hizmetler'den Üye'nin yararlanabilmesi için bizzat Üye'nin kendisinin sağladığı kişisel verilerin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) (Kabul Tarihi: 24/3/2016 | Yayımlandığı Resmi Gazetenin Tarihi: 7/4/2016 Sayısı: 29677); ile sair mevzuat kapsamında kişisel verilerinin işlenmesine, güvenliğinin sağlanmasına ve korunmasına önem vermektedir.

Proje Bazlı, Üye'nin sağladığı kişisel verileri sitede yer alan Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası'na uygun olarak toplamakta, kullanmakta, aktarmakta ve diğer şekillerde işleyebilmektedir.

Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası, işbu Üyelik Sözleşmesi'nin ayrılmaz bir parçasıdır. Üye, Üyelik işlemini tamamlayarak Platform'a üye olduğunda işbu Üyelik Sözleşmesi'ni ve ayrılmaz bir parçası olan Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası'nı kabul etmiş sayılmaktadır. Ve Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası'nda belirlendiği şekilde kişisel verilerinin toplanmasına, kullanılmasına, aktarılmasına ve diğer şekillerde işlenmesine açıkça ve özgür iradesiyle rıza göstermektedir.

Kişisel verilerin kullanılması ile ilgili koşullar ve bu konudaki haklarla ilgili daha fazla bilgi için Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası'na Platform'da ilgili sekmeden ulaşılabilmektedir. Kişisel verilerle ilgili her türlü soru ve görüş bildirimi için, Proje Bazlı'ya destek@projebazli.com e-posta adresinden ulaşılabilecektir. Aynı şekilde 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu madde kapsamında sahip olunan haklar, Üye tarafından her zaman kullanılabilecektir.

VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ:

Proje Bazlı | İzm Yazılım

Firma sahibi: Sermet Keserlioğlu

Adres: Adalet Mah. Manas Blv. Folkart Towers A Blok K:26 D:2601 Bayraklı / İZMİR

Telefon: 0 850 305 5739

İnternet Adresi: www.projebazli.com

Elektronik Posta Adresi: destek@projebazli.com

5.2. Üye'nin Platform'a beyan ettiği ve paylaşılmasına açıkça rıza gösterdiği kişisel verilerin, Proje Bazlı'nın 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile işbu Üyelik Sözleşmesi'nden doğan yükümlülüklerinin ifası amacıyla toplanması ve kullanılması gerekmekte olup, Proje Bazlı işbu yükümlülüklerini yukarıda bahsi geçen ilgili kanunlar kapsamında yerine getirmektedir. Üye'ye ait hangi Kişisel Verilerin ne şekilde kullanıldığı, işlendiği, saklandığı, aktarıldığı, vb. işbu Sözleşme'nin ayrılmaz bir parçası olan Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası'nda belirlenmekte ve Platform'da erişime sunulmaktadır.

5.3. Proje Bazlı ile paylaşılan kişisel veriler, Proje Bazlı gözetimi ve kontrolü altında bulunmaktadır. Proje Bazlı, yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri gereğince, bilginin gizliliğinin ve bütünlüğünün korunması amacıyla gerekli organizasyonu kurmak ve teknik önlemleri almak ve uyarlamak konusunda veri sorumlusu sıfatına haiz bulunmaktadır. Bu konudaki yükümlülüğünün farkında olarak Proje Bazlı, veri işleme politikalarını her zaman mevzuatlar doğrultusunda güncelleme hakkına sahiptir.

MADDE 6- FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

6.1. Proje Bazlı, markası ve logosu, www.projebazli.com internet sitesinin, mobil uygulamasının, mobil sitesinin tasarımı, yazılımı, alan adı ve bunlara ilişkin olarak Proje Bazlı tarafından oluşturulan her türlü marka, patent, tasarım, logo, ticari takdim şekli, slogan ve diğer tüm içeriğin her türlü fikri mülkiyet hakkı ve mali haklar dahil sair bütün haklar ile her türlü tasarruf yetkisi, gerek fikri ve sınai haklar mevzuatı, gerek Türk Ticaret Kanunu ve Borçlar Kanunu hükümleri, gerek ise sair mevcut ve müstakbel ilgili mevzuat anlamında münhasıran ve müstakilen Proje Bazlı'nın mülkiyetinde bulunmaktadır.

Üye, Proje Bazlı'nın veya bağlı şirketlerinin mülkiyetine tabi fikri mülkiyet haklarını kullanamayacak, kopyalayamayacak, paylaşamayacak, dağıtamayacak, sergileyemeyecek, çoğaltamayacak, reklam ve/veya tanıtım amaçlı, vb. amaçlarla kullanamayacaktır. Üye, www.projebazli.com internet sitesini, mobil uygulamasını, mobil sitesini veya bunların bütününü ya da bir kısmını başka bir ortamda Proje Bazlı'nın izni olmadan kullanamayacaktır. Proje Bazlı ise Üye'nin ticari unvanını, markasını ve bununla sınırlı olmaksızın Platform'da yer alan tüm bilgilerini işbu Sözleşme kapsamında Hizmet'in sunulması ve Proje Bazlı'nın tanıtımı amacıyla kullanabilir, çoğaltabilir ve yayabilir. Üye; bahsi geçen bilgilerinin işbu Sözleşme kapsamında Proje Bazlı tarafından kullanılabileceğini; bu hususta Sözleşme süresi boyunca Proje Bazlı'ya izin verdiğini kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

Üye'nin, üçüncü kişilerin veya Proje Bazlı'nın mülkiyet haklarını ihlal edecek şekilde davranması halinde, Üye,Proje Bazlı'nın ve/veya söz konusu üçüncü kişinin tüm doğrudan ve dolaylı zararları ile masraflarını tazmin etmekle yükümlü olacaktır. Böyle bir durumda, Proje Bazlı, üzerinde doğabilecek her türlü zararı ve sair maliyeti Üye'nin, eğer var ise, nezdindeki cari hesabından mahsup edebilecektir. Proje Bazlı işbu Sözleşme kapsamında doğacak bütün zararlarını, Üye'nin zarar tarihi itibariyle mevcut alacaklarından mahsup edebileceği gibi, Üye'nin gelecekteki satışları sebebiyle hak kazanacağı bütün bedellerden de mahsup edebilir.

6.2. Proje Bazlı, marka ve fikri haklar dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmaksızın her türlü fikri ve sınai mülkiyet hakkının ihlal edildiğini iddia eden Üyeler tarafından yapılacak başvuruları teknik imkanın ve işgücünün elverdiği ölçüde inceleyecektir. Üyeler, böyle bir başvuruda bulunmaları halinde iddialarını ispatla ve ilgili tüm belgeleri sunmakla yükümlüdürler. Proje Bazlı yapılan başvurular sonucunda, kullanıcılara ilişkin ürünlerin listelemelerini kaldırma ve gerektiğinde kullanıcıların üyeliklerini askıya alma veya iptal etme hakkını saklı tutmaktadır. Bu tarz durumlarda kullanıcı, Proje Bazlı'ya, destek@projebazli.com e-posta adresinden ulaşabilecektir.

6.3. Üye Platform üzerinde ekleyeceği görsel, fotoğraf, yazılı içerik, marka, logo ve bunlarla sınırlı olmaksızın fikri ve sınai mülkiyet haklarına konu bütün öğelerin Sözleşme süresi boyunca Proje Bazlı üzerinde yayınlanmasına onayı olduğunu, bu hususta Proje Bazlı'nın Sözleşme süresi boyunca basit lisans şeklinde izin verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE 7- SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

Proje Bazlı, tamamen kendi takdirine bağlı olmak üzere, işbu Üyelik Sözleşmesi'ni ve Platform'da yer alan Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası da dahil her türlü politikayı, hüküm ve şartı uygun göreceği herhangi bir zamanda, yürürlükteki mevzuat hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla Platform'da ilan ederek tek taraflı olarak değiştirebilir.

MADDE 8- MÜCBİR SEBEP

Sözleşmenin imzalandığı tarihte mevcut olmayan veya öngörülmeyen, Proje Bazlı'nın kontrolü dışında gelişen, ortaya çıkmasıyla Proje Bazlı'nın sözleşme ile yüklendiği borç ve sorumluluklarını kısmen ya da tamamen yerine getirmesini ya da bunları zamanında yerine getirmesini olanaksızlaştıran durumlar; mücbir sebep olarak kabul edilecektir. (Örn: Doğal afet, salgın hastalık durumları, savaş, terör, ayaklanma, değişen mevzuat hükümleri, el koyma veya grev, lokavt, üretim ve iletişim tesislerinde önemli ölçüde arıza vb.) Mücbir sebep şahsında gerçekleşen taraf, durumun öğrenilmesini izleyen 3 (üç) gün içinde, diğer tarafa derhal ve yazılı (örn: e-posta yoluyla) olarak bildirim yapacaktır.

Mücbir sebebin devamı esnasında tarafların edimlerini yerine getirememelerinden dolayı herhangi bir sorumlulukları doğmayacaktır. İşbu mücbir sebep durumu 30 (otuz) gün süreyle devam ederse, taraflardan her birinin, tek taraflı olarak fesih hakkı doğmuş olacaktır.

Mücbir sebeplerin varlığı herhangi bir şekilde Proje Bazlı'nın işbu Üyelik Sözleşmesi'nden doğan yükümlülüklerini ifa etmesini engeller veya geciktirirse, Proje Bazlı ifası mücbir sebep sonucunda engellenen veya geciken yükümlülüklerinden dolayı sorumlu tutulamayacak ve bu durum işbu Üyelik Sözleşmesi'nin bir ihlali olarak kabul edilemeyecektir.

MADDE 9- ŞİKÂYETLERİN BİLDİRİLMESİ

Alıcı, satın almış olduğu ürün ve hizmetlere ilişkin varsa şikâyetlerini yukarıda belirtilen iletişim bilgileri üzerinden Satıcı'ya iletebilir. Platform üzerinden satın almış olduğu ürün ve hizmetlere ilişkin Proje Bazlı'nın herhangi bir yükümlülüğünün bulunmadığını kabul eden Alıcı, destek@projebazli.com adresine e-posta gönderebilecek ve bu şekilde Proje Bazlı satılan ürünler veya hizmetler bakımından sorumlu olmamasına rağmen, Alıcı'ya durumun açıklığa kavuşabilmesi için imkanlarının el verdiği ölçüde teknik destek verebilecektir.

MADDE 10- UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

10.1. Satılan mal veya hizmete ilişkin sorumluluk bizzat Satıcı'ya aittir. Bununla birlikte Alıcılar, satın aldıkları mal ve hizmetlerle ilgili şikâyetlerini Satıcılar'a doğrudan veya Proje Bazlı üzerinden Madde 9'da beyan olunduğu üzere iletebilirler. Şikâyetin, Proje Bazlı'ya iletilmesi halinde Proje Bazlı sorunun çözülmesi için mümkün olan tüm desteği sağlayacaktır.

10.2. İşbu sözleşmeden kaynaklanabilecek ihtilaflarda, İzmir (Karşıyaka) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

MADDE 11- BİLDİRİMLER VE DELİL SÖZLEŞMESİ

İşbu Sözleşme kapsamında Taraflar arasında yapılacak her türlü yazışma, mevzuatta sayılan zorunlu haller dışında, e-posta aracılığıyla yapılacaktır. Üye, işbu Sözleşme'den doğabilecek ihtilaflarda Proje Bazlı'nın resmi defter ve ticari kayıtlarıyla, Proje Bazlı'nın veri tabanında, sunucularında tuttuğu elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

MADDE 12- SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ VE FESİH

12.1 İşbu sözleşme hükümlerinin bir veya bir kısmının ihlali veya bu ihlale yönelik davranışların tespiti halinde Proje Bazlı'nın zararlarının tazmini dahil tüm hakları saklı kalmak üzere işbu Sözleşmeyi tek taraflı olarak fesih etme hakkı saklı bulunmaktadır. Bu fesihten dolayı Üye, herhangi bir talepte bulunamayacağını peşinen kabul etmektedir. Sözleşme'ye aykırılık sebebiyle üyeliği Proje Bazlı tarafından sonlandırılan Üye'nin, gelecekte Platform üzerinde üyelik oluşturması da Proje Bazlı tarafından engellenebilecektir.

Platform üzerinde ürün satın aldığında, ürün satışa sunduğunda veya herhangi bir şekilde Hizmet'ten yararlanırken, Sözleşme ve/veya yürürlükteki mevzuat hükümlerine aykırı davranan Üye, söz konusu eylemlerinden dolayı, diğer Üyeler'in, üçüncü kişilerin, idari/resmi makamların ve yargı makamlarının yönelttikleri bütün dava (hukuk/ceza), talep, şikayet ve/veya idari para cezaları karşısında, Sözleşme süresince ve Sözleşme herhangi bir sebeple sona erdikten sonra da, tek başına sorumlu olacaktır.

Proje Bazlı, Üye'nin Sözleşme'ye ve/veya yürürlükteki mevzuat hükümlerine aykırı eylemleri nedeniyle maruz kalabileceği maddi/manevi, doğrudan/dolaylı zararları ve yapmış olduğu tüm masrafları (yargılama giderleri ve avukatlık masrafları vb.), harcamaları ve başta tazminat ve idari para cezası olmak üzere yapmış olduğu tüm ödemeleri, Sözleşme herhangi bir sebeple sona ermiş olsa bile Üye'ye rücu edecektir.

Proje Bazlı dilerse bu bedelleri; Üye'nin Platform üzerindeki satışları sebebiyle hak kazanmış olduğu/kazanacağı bedellerden (Sözleşme sona ermiş olsa bile) mahsup edebilir.

12.2. İşbu Sözleşme hükümleri Proje Bazlı tarafından ilgili mevzuatlara uygun kalınmak suretiyle her zaman değiştirilebilir. Sözleşme hükümleri tamamen veya kısmen değiştirilebilecek olup, işbu değişikliğin kısmen olması halinde değiştirilmemiş olan hükümler yürürlükte kalmaya devam edecektir.

İşbu Üyelik Sözleşmesi'nin herhangi bir hükmünün geçersizliği, yasaya aykırılığı ve uygulanamazlığı, yasal uyarı ve kullanım koşullarının geri kalan hükümlerinin yürürlüğünü etkilemeyecektir.

12.3. Proje Bazlı, dilediği zaman, işbu Sözleşme uyarınca Üye'ye verdiği Hizmet'i kalıcı veya geçici olarak durdurabilir; Hizmet'i ve Platform'u kullanım şeklini değiştirebilir, Platform'a üyeliği kısmen ve/veya tamamen ücretli hale getirebilir veya işbu Sözleşme'yi tek taraflı olarak sona erdirebilir. Proje Bazlı'nın işbu madde uyarınca Sözleşme'yi tek taraflı olarak feshetmesi halinde, Üye'nin Sözleşme'nin feshinden önce Sözleşme uyarınca hak kazanmış olduğu (işbu Sözleşme, Satış Sözleşmesi veya ilgili mevzuat hükümleri uyarınca herhangi bir iade işlemine konu olmayan) bedelleri fesih tarihinden itibaren 15 (on beş) gün içerisinde Üye'ye aktaracaktır.

12.4. Üye'nin kendi isteği ile üyelik hesabını kapatması halinde, işbu Sözleşme (Üye'nin işbu Sözleşme'de belirtilen bütün hususlara ilişkin sorumluluğu süresiz olarak devam edecek olmakla birlikte) kendiliğinden feshedilmiş sayılacaktır.

MADDE 13- YÜRÜRLÜK

İşbu sözleşmenin onaylanması ile yukarıdaki tüm şart ve koşulları kayıtsız olarak kabul edilmiş olup, 13 (on üç) maddeden ibaret bu Sözleşme, Üye tarafından tamamıyla okunarak elektronik ortamda onaylanmak suretiyle akdedilmiş ve yürürlüğe girmiş sayılır.