1. GİRİŞ

İşbu "Platform", İzm Yazılım'a ait olup (Bundan böyle kısaca "Proje Bazlı" olarak anılacaktır), Platform'da, Platform üzerinde, Platform içeriğinde ve işbu uyarı metninde her tür organizasyon, kullanım ve tasarruf yetkisi Proje Bazlı'ya aittir. Proje Bazlı 6563 sayılı Elektronik Ticaret Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında Aracı Hizmet Sağlayıcı konumundadır. Bu meyanda Proje Bazlı, Satıcı ve/veya Alıcı tarafından sağlanan içerikleri, bilgileri kontrol etmekle, bu içerik veya içeriğe konu edilen mal ve hizmetle ilgili hukuka aykırı bir faaliyetin ya da durumun söz konusu olup olmadığını araştırmakla yükümlü ve sorumlu değildir. Proje Bazlı, Platform'da, Platform üzerinde, içeriğinde, Platform'da bulunan metinlerde değişikliği, ayarlamayı ve güncellemeyi istediği zaman gerçekleştirebilir. Bu değişiklikler, Platform'da yayınlandığı andan itibaren geçerlilik kazanmış sayılır. İşbu sebeplerle, Platform'u kullanmadan önce işbu Kullanım Koşulları metnini lütfen dikkatle okuyunuz.

2. KULLANIM ŞARTLARI

Aracı Hizmet Sağlayıcı olan Proje Bazlı'nın hizmetlerini kullanmadan önce bu şartları dikkatlice okumanızı önemle rica ederiz. Proje Bazlı'nın hizmetlerini kullanarak, bu şartlara bağlı olduğunuzu kabul, beyan ve taahhüt etmektesiniz. İşbu Platform üzerinde her tür organizasyon, kullanım ve tasarruf yetkisi Proje Bazlı'ya ait olup, Platform'a girmek ve Platform'u kullanmakla, kullanım koşullarını üyelik sözleşmesi kapsamında "Üye/Üyeler" sıfatıyla ("Platform"a erişen gerçek ve tüzel kişiler olarak) kabul etmiş bulunmaktasınız. Bu hizmet kullanımlarında, Proje Bazlı için geçerli olan işbu şartlara, ilkelere, sözleşmelere tabi olunacaktır. İşbu Kullanım Koşulları ile Üyelik Sözleşmesi arasında bir çelişki bulunması halinde, Üyelik Sözleşmesi hükümleri geçerli olacaktır.

3. PLATFORM VE SERVİSİMİZ HAKKINDA

Proje Bazlı, kullanıcıların mevzuatla satışına izin verilen ürünlere veya hizmetlere ulaşabilecekleri bir pazaryeri platformudur. Proje Bazlı, kullanıcılara internet üzerinden satışı yasak olmayan ürünleri satma ve/veya satın alma imkânı sunan sanal bir pazaryeri sağlamaktadır. Proje Bazlı'da 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun madde 3/3 uyarınca satış işleminden önce Alıcı ile Satıcının bilgileri paylaşılmaz. Proje Bazlı, bu sitede listelenen ürünlerin sahibi veya satıcısı değildir. Proje Bazlı, Üyeler tarafından sağlanan içeriklerin ve satışa sunulan ürünlerin doğruluğu, kalitesi, güvenliği, bu ürünlerin ve bu ürünlerin satışının yasal olup olmadığı hususunda herhangi bir beyan, garanti veya taahhütte bulunmamaktadır. Üye, bu konuda Proje Bazlı'dan talepte bulunamayacağını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

4. PLATFORM YETKİLERİ

Proje Bazlı, markası ve logosu, www.projebazli.com internet sitesinin, mobil uygulamasının, mobil sitesinin tasarımı, yazılımı, alan adı ve bunlara ilişkin olarak Proje Bazlı tarafından oluşturulan her türlü marka, patent, tasarım, logo, ticari takdim şekli, slogan ve diğer tüm içeriğin her türlü fikri mülkiyet hakkı ve mali haklar dahil sair bütün haklar ile her türlü tasarruf yetkisi, gerek fikri ve sınai haklar mevzuatı, gerek Türk Ticaret Kanunu ve Borçlar Kanunu hükümleri, gerekse sair mevcut ve müstakbel ilgili mevzuat anlamında münhasıran ve müstakilen Proje Bazlı'nın mülkiyetinde bulunmaktadır.

Üye, Proje Bazlı'nınn veya bağlı şirketlerinin mülkiyetine tabi fikri mülkiyet haklarını kullanmayacak, kopyalamayacak, paylaşmayacak, dağıtmayacak, sergilemeyecek, çoğaltmayacak, reklam ve/veya tanıtım amaçlı, vb. amaçlarla kullanmayacaktır. Üye, www.projebazli.com internet sitesini, mobil uygulamasını, mobil sitesini veya bunların bütününü ya da bir kısmını başka bir ortamda Proje Bazlı'nın izni olmadan kullanamayacaktır.

Üye, üçüncü kişilerin veya Proje Bazlı'nın mülkiyet haklarını ihlal edecek şekilde davranması halinde, Proje Bazlı'nın ve/veya söz konusu üçüncü kişinin tüm doğrudan ve dolaylı zararları ile masraflarını tazmin etmekle yükümlü olacaktır. Bu meyanda, Üyeler Proje Bazlı'nın marka hakkına ve sitede yer alan ürünlerin telif haklarına saygılı olmayı ve bu hakları ihlal etmemeyi peşinen kabul etmektedir. Platformun marka ve telif hakkı ihlallerinden dolayı uğrayacağı zararı, ihlal eden Üye/Üyeler'den hukuki yollarla talep hakkı saklı tutulmaktadır.

Proje Bazlı, kullanım koşullarının ihlali halinde; Platform'un kullanımına son verme, kişisel sayfayı kapatma; Üye/Üyeler'in sisteme yükledikleri bilgileri ve içerikleri Üye/Üyeler de dahil olmak üzere üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını ve herhangi bir resmi makamdan Platform Üyesi olarak Üye/Üyeler'e yönelik bir suç duyurusu ya da resmi soruşturma talebi gelmesi ve/veya Platform Üyesi olarak Üye/Üyeler'in Platform'un sisteminin çalışmasına engel olacak ya da işleyişini değiştirecek herhangi bir elektronik sabotaj veya saldırı yapıldığının tespit edilmesi halinde veya yasal, idari ya da hükümet isteğine yanıt vermek için her türlü bilgiyi açıklama hakkını ve Üye/Üyeler aleyhine dava veya hukuki takip yoluna başvurma hakkı ile gerekli gördüğü tedbirleri alma hakkını saklı tutmaktadır.

Proje Bazlı kullanım koşullarının ihlali halinde, Proje Bazlı'nın tazminat hakkı saklıdır. Şu kadar ki; haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti, silinme, kayıp, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, değiştirilmesi veya kullanılması hususunda Proje Bazlı herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir.

Tüm itinalı çalışmaya rağmen, Platform'daki bilgiler fiili değişikliklerin gerisinde kalabilir. Platform'daki bilgi ve içeriklerin güncelliği, doğruluğu, şartları, kalitesi, performansı, pazarlanabilirliği ve bunlarla sınırlı olmayan, bunlarla bağlantılı veya bağımsız diğer bilgi, hizmet veya içeriklere etkisi ile tamlığı hakkında Proje Bazlı herhangi bir sarih ya da zımni garanti vermemekte ve taahhütte bulunmamaktadır.

Proje Bazlı, tek taraflı olarak Platform'u sürekli veya geçici olarak durdurma hakkına her zaman sahiptir.

5. KİŞİSEL VERİLERİN KULLANIMI

Proje Bazlı, Platform'daki Hizmetler'den Üye'nin yararlanabilmesi için bizzat Üye'nin kendisinin sağladığı kişisel verilerin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("Kanun") (Kabul Tarihi: 24/3/2016 | Yayımlandığı Resmi Gazetenin Tarihi: 7/4/2016 Sayısı: 29677); ile sair mevzuat kapsamında kişisel verilerinin işlenmesine, güvenliğinin sağlanmasına ve korunmasına önem vermektedir.

Proje Bazlı, Üye'nin sağladığı kişisel verileri sitede yer alan Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası'na uygun olarak toplamakta, kullanmakta, aktarmakta ve diğer şekillerde işleyebilmektedir.

Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası işbu Kullanım Koşulları'nın ayrılmaz bir parçasıdır. Üye, Üyelik işlemini tamamlayarak Platform'a üye olduğunda işbu Kullanım Koşulları'nı ve ayrılmaz bir parçası olan Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası'nı kabul etmiş sayılmaktadır. Ve Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası'nda belirlendiği şekilde kişisel verilerinin toplanmasına, kullanılmasına, aktarılmasına ve diğer şekillerde işlenmesine açıkça ve özgür iradesiyle rıza göstermektedir.

Kişisel verilerin kullanılması ile ilgili koşullar ve bu konudaki haklarla ilgili daha fazla bilgi için Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası'na Platform'da ilgili sekmeden ulaşılabilmektedir. Kişisel verilerle ilgili her türlü soru ve görüş bildirimi için, Proje Bazlı'ya destek@projebazli.com e-posta adresinden ulaşılabilecektir. Aynı şekilde 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu madde kapsamında sahip olunan haklar, Üye tarafından her zaman kullanılabilecektir.

VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ:

Proje Bazlı | İzm Yazılım

Firma sahibi: Sermet Keserlioğlu

Adres: Adalet Mah. Manas Blv. Folkart Towers A Blok K:26 D:2601 Bayraklı / İZMİR

Telefon: 0 850 305 5739

İnternet Adresi: www.projebazli.com

Elektronik Posta Adresi: destek@projebazli.com

Üye'nin Platform'a beyan ettiği ve paylaşılmasına elektronik ortamda onay vererek açıkça rıza gösterdiği kişisel verilerin, Proje Bazlı'nın 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile Üyelik Sözleşmesi'nden doğan yükümlülüklerinin ifası amacıyla toplanması ve kullanılması gerekmekte olup Proje Bazlı işbu yükümlülüklerini yukarıda bahsi geçen ilgili kanunlar kapsamında yerine getirmektedir. Üye'ye ait hangi kişisel verilerin ne şekilde kullanıldığı, işlendiği, saklandığı, aktarıldığı, vb. Kullanım Koşulları'nın ayrılmaz bir parçası olan Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası'nda belirlenmekte ve Platformda erişiminize sunulmaktadır.

Proje Bazlı ile paylaşılan kişisel veriler, Proje Bazlı gözetimi ve kontrolü altında bulunmaktadır. Proje Bazlı, yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri gereğince bilginin gizliliğinin ve bütünlüğünün korunması amacıyla gerekli organizasyonu kurmak ve teknik önlemleri almak ve uyarlamak konusunda veri sorumlusu sıfatına haiz bulunmaktadır. Bu konudaki yükümlülüğünün farkında olarak Proje Bazlı, veri işleme politikalarını her zaman mevzuatlar doğrultusunda güncelleme hakkına sahiptir.

Proje Bazlı, Platform'a üyelik ve kişileştirme hizmetleri verebilmek için Üye/Üyeler'den temin edilen "Kişisel Bilgiler"i (isim - soyisim, telefon, adres, yazışma adresi, e-posta adresleri dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla kimlik bilgileri gibi bilgiler) aşağıdaki amaçlar için kullanacaktır:

- Yayınlar göndermek.

- Elektronik posta ile bülten göndermek ya da bildirimlerde bulunmak.

- Soruları cevaplamak ve etkin bir müşteri hizmeti sunmak.

- Yeni hizmetler hakkında bilgi vermek.

- Proje Bazlı veya iş birliği içinde olduğu kişiler adına doğrudan pazarlama yapmak.

- Gerektiğinde Üye'yle temas kurmak.

- Üye'nin kimliği ifşa edilmeden, anonimleştirilen kişisel verileri çeşitli istatistiksel değerlendirmeler, veri tabanı oluşturma ve pazar araştırmalarında kullanmak.

Proje Bazlı tarafından bu amaca yönelik olarak iletilen işbu ticari elektronik iletileri Üye/Üyeler almak istemiyor ve almayı onaylamıyorsa destek@projebazli.com adresine bu konuda e-posta atmaları gerekmektedir. Üye, Proje Bazlı'yı ticari elektronik ileti almak istemediği konusunda bilgilendirdiği takdirde, gönderim listesinden çıkartılacaktır.

Proje Bazlı Güvenli Ödeme Sisteminden ve Proje Bazlı hizmetlerinden faydalanılarak alınıp satılan ürün ve/veya hizmetlerin satışından veya satışa bağlı işlemlerinden kaynaklanacak her türlü vergi, resim, harç vb. yükümlülükleri veya ürünün ithal edilmesi halinde ithali ile ilgili her türlü vergi, fon, ceza, sair yükümlülükleri Üyeler'e aittir.

Proje Bazlı, işbu verilere ilişkin Üye'nin herhangi bir sorun iletmesi halinde, iletilen sorunların Kişisel Verileri Koruma Kurulu'na şikâyet edilmesinden önce kendisinden beklenecek özenle çözüm üretmeyi ve işbu çözümü Kişisel Verilerin Korunması Kanunu çerçevesinde elinde olan imkânlarla gerçekleştirmeyi taahhüt etmektedir.

Proje Bazlı, Üyeler'in kişisel verilerini, pazarlama ve istatistiksel değerlendirme amacıyla yurt dışına aktarabilecektir. İşbu durum, Platform içerisinde yer alan Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası'nda açıklanmaktadır.

6. ÜYE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Üye, "Platform" üzerinde gerçekleştirdiği işlemlerde ve yazışmalarda; işbu Kullanım Koşulları hükümlerine, "Platform"de belirtilen tüm şart ve koşullara ve yürürlükteki mevzuata, ahlak kurallarına uygun olarak hareket edeceğini, "Platform" üzerinden kendisi tarafından yüklenen içeriklerde ilgili mevzuatın gerektirdiği önlem ve prosedürleri yerine getirmek zorunda olduğunu, satılması yasaklı ürünlerin satışını gerçekleştirmeyeceğini, bu kural ve koşulları anladığını ve kabul ettiğini beyan etmektedir.

Üye, "Platform" dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul etmektedir.

Üye, Proje Bazlı'nın sağlamış olduğu bilgilerden yararlanmak suretiyle üçüncü şahıslardan aldığı mal ve hizmetlerdeki ayıplardan hiçbir surette Proje Bazlı'nın sorumlu olmadığını, Şirket'e izafe edilebilecek her türlü sorumluluk karşısında Proje Bazlı'yı ibra ettiklerini kabul ve beyan etmektedir.

Uluslararası telif hakları ve ticari marka kanunları dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, Platform'un (arayüz, ilan veri tabanı, içerik veri tabanı, tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) tüm elemanları ile bunlara ilişkin her türlü fikri ve mali hakkı Proje Bazlı'ya ait olup, Proje Bazlı'nın Platform ve Platform üzerindeki uygulamaları ve içerikleri, sözleşmeleri, ürünleri ve bilgileri, telif haklarına tabi çalışmaları, ticari markaları, ticari görünümü veya Platform vasıtasıyla sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil tüm mal varlığı, ayni ve şahsi hak, ticari bilgi ve know-how'a yönelik tüm hakları da saklı olmaktadır.

Üye, Platform'da yer alan bilgileri ve telif haklarına tabi çalışmalarını, Platform'u veya Platform içeriğini izlemek, yeniden satmak, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek, kopyalamak, üçüncü kişilerin erişimine sunmak çoğaltmak, değiştirmek, başka bir lisana çevirmek amacıyla ya da izin ve yetki verilmeyen başka amaçlarla ve önceden Proje Bazlı'nın açık ve yazılı iznini almadan herhangi bir robot, örümcek veya başka otomatik aletler ya da manuel süreçler kullanmayacaklarını; bu içerikten türev eserler yaratmayacaklarını ya da bunları kamuya teşhir etmeyeceklerini kabul ve taahhüt etmektedir. İzin verilmeyen kullanımı gerçekleştiren Üye, Proje Bazlı'nın ve üçüncü kişilerin uğradıkları zararları mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil olmak üzere karşılamakla yükümlü olacaktır.

Üye/Üyeler, Platform'un çalışmasına müdahale etmek veya müdahaleye teşebbüs etmek amacıyla herhangi bir alet, yazılım veya araç kullanmayacaklarını, Platform'a yetkisiz olarak bağlanmayacaklarını ve işlem yapmayacaklarını, diğer internet üyelerinin yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmayacaklarını veya bunları kullanmayacaklarını kabul eder(ler). Aksi takdirde, Proje Bazlı'nın bu yüzden kamu kurumlarına ve/veya üçüncü şahıslara ödemek zorunda kaldığı her türlü tazminat ve/veya idari/adli para cezaları için Üye'ye / Üyeler'den aynen rücu hakkı saklıdır.

Platform'daki bilgilerin kullanımı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu Hükümleri çerçevesinde, site editörleri ve site hazırlayıcılarının izinlerine bağlı bulunmaktadır. Üye, telif hakkına konu olan bilgi ve materyalleri açık bir izin almadan, geçerli bir savunması veya haklı bir sebebi olmadan yasa dışı yollarla iletmek amacıyla Platform'u kullanamayacaktır. Herhangi bir kopyalama, yönlendirme veya iletişim amaçlı diğer kullanımların izin alınarak yapılması zorunludur.

Platform'da bulunan içerik ve görseller; blog, fotoğraf ve sair materyaller sadece Proje Bazlı'dan önceden yazılı izin alınması kaydıyla ve Proje Bazlı'nın izin verdiği koşullarda kullanılabilecektir. İzin alınmaksızın, üçüncü kişi ve kuruluşlara verilemeyecek, kullandırılamayacak, çoğaltılamayacak, başka bir bilgisayara yüklenemeyecek, postalanamayacak, sunulamayacak ve yayınlanamayacaktır. Platform'un bütünü veya bir kısmı kaynak gösterilerek dahi başka bir web sitesinde izinsiz olarak kullanılamayacaktır. Üye, Fikir ve Sanat Eserleri Yasası, Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Türk Ticaret Kanunu, Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun, Türk Ceza Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi kabul ve taahhüt etmektedir. Aksi takdirde Proje Bazlı'nın, kamu kurumlarına ve/veya üçüncü şahıslara ödemek zorunda kaldığı her türlü tazminat ve/veya idari/adli para cezaları için Üye ve/veya Üyeler'e aynen rücu hakkı saklı bulunmaktadır.

Üye'nin, Platform'da yasa dışı bir hak tecavüzünde bulunduğu veya Platform'u hak ihlalinin bir aracı olarak kullandığı konusunda ilgili telif hakkı sahibinin veya onun temsilcisinin Proje Bazlı'ya bildirimde bulunması ya da bunun bir mahkeme kararıyla veya ilgili Üye'nin ikrarıyla sabit olması halinde, ihlalde bulunan Üye'nin Platform'a erişim ve/veya Platform'u kullanım hakları iptal edilecektir.

Proje Bazlı'nın, ileri sürülen hak tecavüzü veya hak ihlalinin gerçekten yapıldığını kendi teknik olanakları ile belirlemesi halinde ise, kendi mutlak takdirine göre, o Üye'nin Platform'a erişim veya Platform'u kullanım haklarını böyle bir bildirim, mahkeme kararı veya ikrardan önce iptal etme hakkı saklı kalacaktır.

Proje Bazlı; doğrudan, dolaylı veya arızi zararlar, netice kabilinden doğan zararlar ve cezai tazminatlar da dahil olmak üzere, Platform'un kullanılmasından kaynaklanabilecek zararlar için sorumlu tutulamayacaktır.

Mevzuatta, Platform'da veya taşıma işini yapacak olan kargo şirketinin belirleyebileceği "taşınması yasak olan ürünler" listesinde yer alan ürünlerin satıcı tarafından satılıp gönderilmesi halinde, bundan doğabilecek her türlü sözleşmesel, hukuki ve cezai sorumluluk için Üye'ye rücu etme hakkımız mevcuttur.

Hasarlı kargoların Satıcı tarafından iade alınmaması halinde resmi mercilerce tahakkuk ettirilecek idari para cezaları, sözleşmesel, hukuki ve cezai sorumluluk için Üye'ye rücu etme hakkımız mevcuttur.

Üye, sipariş özeti sayfasından siparişlerini satın almadan önce düzenleyebilecek ve/veya iptal edebilecektir.

Üye, onayladığı takdirde, Proje Bazlı tarafından gönderilecek ticari elektronik iletiyi/iletileri alabilecektir. Üye'nin, ticari elektronik ileti almak istememesi halinde bu durumu Proje Bazlı'ya bildirmesi gerekmektedir. (İleti almak istenmemesi halinde, e-postalar, sms vb. araçlarla gönderilen iletiler için o mesaj içerisindeki yönlendirmelerle ileti almak istenmediği bildirilebilir.)

7. ÇEREZLER (COOKIES)

Çerezler internet sitesinden gönderilmiş ve Üye'nin ağ tarayıcısına kaydedilmiş küçük veri parçalarıdır. Üye gelecekte aynı internet sitesine göz attığında, çerez, internet sitesini Üye'nin önceki faaliyeti ile ilgili bilgilendirir. Çerezler bilgisayarınıza herhangi bir zarar vermemekte ve bazıları altı ay gibi belirli bir süreden sonra otomatik olarak silinmektedir.

Şirketimiz, e-posta adresleri ve üyelik formlarında talep edilen kişisel bilgilerin haricinde, "çerezler" yoluyla, müşterilerimizin www.projebazli.com'daki gezinme bilgilerini ve/veya kullanım geçmişini izleyerek, ziyaretçi hareket ve tercihlerini analiz ederek yorumlamaktadır. Çerez; kullanılmakta olan cihazın internet tarayıcısına ya da sabit diskine depolanarak söz konusu cihazın tespit edilmesine olanak tanıyan, çoğunlukla harf ve sayılardan oluşan bir dosyadır. Çerezler aracılığı ile kişisel veri toplanması mümkün olmakla birlikte, çerezler aracılığıyla toplanan her türlü veri, kişisel veri niteliği taşımayabilir.

Kullanılabilecek çerezler, sınırlı olmamakla birlikte aşağıda sayılmıştır:

A. Yaptığınız tercihleri hatırlamak ve web sitesi/mobil uygulama/mobil sitesi kullanımınızı kişiselleştirmek için kullanır. Bu kullanım:

Parolanızı kaydeden ve web sitesi/mobil uygulama/mobil sitesi oturumunuzun sürekli açık kalmasını sağlayan, böylece her ziyaretinizde birden fazla kez parola girme zahmetinden kurtaran çerezleri (üyeleri belirlemek ve oturumunuzun açık kalmasını sağlamak amacıyla kullanılan) ve

Web sitesine/mobil uygulamaya/mobil sitesine daha sonraki ziyaretlerinizde sizi hatırlayan ve tanıyan çerezleri içerir.

B. E-ticaret sitesine nereden ve hangi cihazlardan bağlandığınız, web sitesi/mobil uygulama/mobil sitesi üzerinde hangi içeriği görüntülediğiniz ve ziyaretinizin tarihi, saati, süresi, izlenen sayfalar, web sitesini ziyaret etmeden hemen önceki veya sonraki ziyaret edilmiş olan siteler gibi web sitesini/mobil uygulamayı/mobil sitesini nasıl kullandığınızın tespiti de dahil olmak üzere; web sitesini/mobil uygulamayı/mobil siteyi nasıl kullandığınızı belirlemek için kullanır.

C. Üye'nin sitenin belirli sayfalarında ve kontrolümüz dışında üçüncü kişilerin çerezleri ile de karşılaşması mümkündür.

D. Sitemizi ziyaret ettiğiniz süre boyunca kullanılan bu çerezler aracılığıyla toplanan veriler değerlendirilerek, daha sonra başka web sitelerini ziyaretiniz sırasında potansiyel olarak ilgilenebileceğiniz ürünlere ilişkin reklamlar gösterilebilmektedir.

*Bazı çerezler oturumunuzu kapatmanız ile birlikte sabit sürücünüzden otomatik olarak silinen çerezlerdir.

İnternet tarayıcınızın çeşidine göre aşağıdaki adımları izleyerek, çerezler hakkında bilgi edinip, izin verme veya reddetme hakkınızı kullanabilirsiniz:

Google Chrome: "Adres" bölümünde yer alan "kilit işareti" veya "i" harfini tıklayarak, "Cookie" sekmesinden çerezlere izin verebilir veya çerezleri bloke edebilirsiniz.

Internet Explorer: "Tool" veya "Araçlar" bölümünden "Güvenlik" sekmesini tıklayıp, "izin ver" ve "izin verme" butonları arasında seçim yaparak çerez yönetiminizi gerçekleştirebilirsiniz.

Mozilla Firefox: "menüyü aç" sekmesini tıklayınız. "Seçenekler" görselini tıklayıp, "Gizlilik ve Güvenlik" butonunu kullanarak çerez yönetiminizi gerçekleştirebilirsiniz.

Diğer browserlar için ilgili browser'ın yardım veya destek sayfalarını inceleyebilirsiniz.

Safari: Telefonunuzun "Ayarlar" bölümünden "Safari" sekmesini seçip, "Gizlilik ve Güvenlik" bölümünden tüm çerez yönetiminizi sağlayabilirsiniz.

Yukarıdaki seçenekler dışında; tüm çerezler hakkında bilgi sahibi olmak ve çerez yönetimi için: "Privacy Badger" uygulamasını kullanabilirsiniz. (https://www.eff.org/tr/privacybadger)

8. ŞİKÂYETLERİN BİLDİRİLMESİ

Alıcı, satın almış olduğu ürün ve hizmetlere ilişkin varsa şikâyetlerini yukarıda belirtilen iletişim bilgileri üzerinden Satıcı'ya iletebilir. Site üzerinden satın aldığı ürün ve hizmetlere ilişkin Proje Bazlı'nın herhangi bir yükümlülüğünün bulunmadığını kabul eden Alıcı, destek@projebazli.com adresine e-posta gönderebilecek ve bu şekilde Proje Bazlı, satılan ürünler bakımından sorumlu olmamasına rağmen, Alıcı'ya durumun açıklığa kavuşabilmesi için teknik destek verebilecektir.

9. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

Satılan mal veya hizmete ilişkin sorumluluk bizzat Satıcı'ya aittir. Bununla birlikte Alıcılar, satın aldıkları mal ve hizmetlerle ilgili şikâyetlerini Satıcılar'a doğrudan veya Proje Bazlı üzerinden Madde 8'de beyan olunduğu üzere iletebilirler. Şikâyetin Proje Bazlı'ya iletilmesi halinde, Proje Bazlı sorunun çözülmesi için mümkün olan tüm desteği sağlayacaktır.

İşbu sözleşmeden kaynaklanabilecek ihtilaflarda, İzmir (Karşıyaka) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

Teşekkürler

Proje Bazlı

Kişisel Bilgilerinizin Kullanımı, Bildirimleriniz ve Diğer Tüm Talepleriniz İçin: destek@projebazli.com